ثبت رایگان کسب و کار

روشنایی و نور پردازی

شما اینجا هستید

لامپ های فوتورا (Futura) در سه ترکیب رنگی منحصر به فرد

همکاری و مشارکت بین گروه طراحی هنگر (Hanger) و ویستوزی (Vistosi) با لامپ های فوتورا، یک خط جدید از لامپ آویز در شیشه های دمیده شده، در سه رنگ منحصر به فرد مرکب از پرداخت های مختلف (نوعی عملیات فلزکاری) در حلقه فلزی همچنان ادامه دارد. حباب لامپ در یک قسمت دمیده شده، اما این روند صنعتی غیر معمول یک رنگ شفاف در قسمت فوقانی و یک رنگ مات در قسمت پایین آن بوجود می آورد.

نویسنده: 
M0hAmAd aLi
دکوراسیون
روشنایی