ثبت رایگان کسب و کار

آشپزخانه

شما اینجا هستید

روند طراحی آشپزخانه در سال های 2016 – 2017 (قسمت سوم)

در ادامه سری مقالات روند طراحی آشپزخانه در طی سال های 2016 و 2017 به چگونگی و طرح های مختلف آشپزخانه ها در این سال ها پرداخته شده است. در مقاله "روند طراحی آشپزخانه در سال های 2016 و 2017 (قسمت دوم)" سوالاتی نظیر چه رنگ و طرح های رنگی در صحنه حکمفرما خواهند بود؟ و یا اینکه چه موادی، شکل یا ترکیبی بیشترین مد روز را خواهند داشت؟ و یا اینکه جهت توسعه و طراحی آشپزخانه با توجه به طراحان برجسته و برندها چه خواهد بود؟ قرار است پاسخ داده شوند. با ما همراه باشید با قسمت سوم این مقاله.

نویسنده: 
M0hAmAd aLi
دکوراسیون
دکوراسیون آشپزخانه
روند طراحی آشپزخانه در سال های 2016 – 2017 (قسمت دوم)

در مقاله قبلی، عنوان شد که روند طراحی آشپزخانه ها در سال های 2016 تا 2017 (بخش اول) قرار است بررسی شود. در این مقاله ها سوال هایی نظیر چه رنگ و طرح های رنگی در صحنه حکمفرما خواهند بود؟ و یا اینکه چه موادی، شکل یا ترکیبی بیشترین مد روز را خواهند داشت؟ و یا اینکه جهت توسعه و طراحی آشپزخانه با توجه به طراحان برجسته و برندها چه خواهد بود؟ پاسخ داده خواهند شد. در ادامه و در قسمت دوم این سری مقاله ها به توضیح انواع دیگر آشپزخانه ها پرداخته شده است. 

نویسنده: 
M0hAmAd aLi
دکوراسیون
دکوراسیون آشپزخانه
روند طراحی آشپزخانه در سال های 2016 – 2017 (قسمت اول)

با این مقاله شما را به جهان روند طراحی آشپزخانه آورده و به طور خاص نشان می دهیم چه انتظاری برای سال های 2016  تا 2017 در این زمینه وجود دارد. اگر برای شما سوال پیش آمده که چه رنگ و طرح های رنگی در صحنه حکمفرما خواهند بود؟ و یا اینکه چه موادی، شکل یا ترکیبی بیشترین مد روز را خواهند داشت؟ و یا اینکه جهت توسعه و طراحی آشپزخانه با توجه به طراحان برجسته و برندها چه خواهد بود؟ تمام پاسخ ها را در این مقاله ها خواهید یافت.

نویسنده: 
M0hAmAd aLi
دکوراسیون
دکوراسیون آشپزخانه
فضاهای داخلی